Admin Seat 1 in Vietnam

We found 62 maps for Admin Seat 1 in Vietnam

 • Bac Giang, Admin Seat 1 in Bac Giang

  Bac Giang is listed as Admin Seat 1 in Bac Giang in Vietnam (Bắc Giang, Bac Giang, Bakziangas, Bakzjang, Bắc Giang, Pet-kong, Pet-kông, Phu Lang Thong, Phu Lang Thuong, Phu Long Thuong, Thuong, Vilojati Bak Giang, bagjang, bak gyang, bak zyang, bakuzan, bei jiang shi, Бакзянг, Вилояти Бак Гианг, باک زیانگ, باک گیان) with a Lattidude : 21.2730700 and Longitude : 106.1946000

 • Bac Kan, Admin Seat 1 in Bac Kan

  Bac Kan is listed as Admin Seat 1 in Bac Kan in Vietnam (Bắc Kạn, Bac Can, Bac Kan, Bak Kan, Bắc Cạn, Bắc Kạn) with a Lattidude : 22.1470100 and Longitude : 105.8348100

 • Bac Ninh, Admin Seat 1 in Bac Ninh

  Bac Ninh is listed as Admin Seat 1 in Bac Ninh in Vietnam (Bắc Ninh, Bac Ninh, Bacht Ninh, Bak Nin, Bak Ninh, Bắc Ninh) with a Lattidude : 21.1860800 and Longitude : 106.0763100

 • Ben Tre, Admin Seat 1 in Ben Tre

  Ben Tre is listed as Admin Seat 1 in Ben Tre in Vietnam (Bến Tre, Ben Tre, Bến Tre, Truc Giang, Trúc Giang) with a Lattidude : 10.2414700 and Longitude : 106.3758500

 • Bien Hoa, Admin Seat 1 in Dong Nai

  Bien Hoa is listed as Admin Seat 1 in Dong Nai in Vietnam (Biên Hòa, Bia Hoa, Bien Hoa, Biên Hòa) with a Lattidude : 10.9446900 and Longitude : 106.8243200

 • Buon Ma Thuot, Admin Seat 1 in Dac Lak

  Buon Ma Thuot is listed as Admin Seat 1 in Dac Lak in Vietnam (Buôn Ma Thuột, BMV, Ban Me Thaut, Ban Me Thnot, Ban Me Thot, Ban Me Thout, Ban Me Thuot, Ban Mê Thuột, Ban-me-Thurt, Benmethout, Buon Ma Thuot, Buon Me Thuot, Buôn Ma Thuột, Buôn Mê Thuột, Lac Giao, Lạc Giao, Me Thuot, Metuotas) with a Lattidude : 12.6674700 and Longitude : 108.0377500

 • Ca Mau, Admin Seat 1 in Ca Mau

  Ca Mau is listed as Admin Seat 1 in Ca Mau in Vietnam (Cà Mau, Ca Mau, Camo, Cu Mau, Cà Mau, Kamao, Kamau, Quan Long, Quang Long, Song Kualon, Камау) with a Lattidude : 9.1768200 and Longitude : 105.1524200

 • Can Tho, Admin Seat 1 in Can Tho

  Can Tho is listed as Admin Seat 1 in Can Tho in Vietnam (Cần Thơ, Can Tho, Cần Thơ, Kan Tho, VCA, kanto, qin ju shi, カントー, 芹苴市) with a Lattidude : 10.0371100 and Longitude : 105.7882500

 • Cao Lanh, Admin Seat 1 in Dong Thap

  Cao Lanh is listed as Admin Seat 1 in Dong Thap in Vietnam (Cao Lãnh, Cao Lanh, Cao Lãnh, Phong Thanh) with a Lattidude : 10.4601700 and Longitude : 105.6329400

 • Da Lat, Admin Seat 1 in Lam Dong

  Da Lat is listed as Admin Seat 1 in Lam Dong in Vietnam (Ðà Lạt, DLI, Da Lat, Da lat, Dalat, Ðà Lạt, Далат) with a Lattidude : 11.9464600 and Longitude : 108.4419300

 • Da Nang, Admin Seat 1 in Da Nang

  Da Nang is listed as Admin Seat 1 in Da Nang in Vietnam (Da Nang, DAD, Da Nang, Danang, GJa Nang, Tourane, Turan, danan, xian gang, Đà Nẵng, Да Нанг, ダナン, 岘港, 峴港) with a Lattidude : 16.0677800 and Longitude : 108.2208300

 • Dien Bien Phu, Admin Seat 1 in Tinh Dien Bien

  Dien Bien Phu is listed as Admin Seat 1 in Tinh Dien Bien in Vietnam (Dien Bien Phu, D'enb'enfu, D'enbenfu, DIN, Dien Bien Phu, Dienbienfu, Dienbjenfu, Dijen Bijen Fu, Diên Biên Phu, GJien Bien Phu, Thien-pien-fu, Thièn-piên-fú, deiy n beiyn fu, dian bian fu, dienbienfu, dienbienpu, dyn byn fw, dyyn byyn fw, Ðiện Biên Phủ, ) with a Lattidude : 21.3860200 and Longitude : 103.0230100

 • Don Luan, Admin Seat 1 in Binh Phuoc

  Don Luan is listed as Admin Seat 1 in Binh Phuoc in Vietnam (Don Luan, Ap Dong Xoai, Don Luan, Dong Xoa, Dong Xoai, Dong Xoi, Dồng Xoài, Đồng Xoài, Ấp Đồng Xoài) with a Lattidude : 11.5349500 and Longitude : 106.8832400

 • Dong Ha, Admin Seat 1 in Quang Tri

  Dong Ha is listed as Admin Seat 1 in Quang Tri in Vietnam (Ðông Hà, Dong Ha, Dong Na, GJong Ha, Thi Xa Dong Ha, Thi Xã Ðòng Hà, Ðông Hà, Đông Hà) with a Lattidude : 16.8162500 and Longitude : 107.1003100

 • Gia Nghia, Admin Seat 1 in Dak Nong

  Gia Nghia is listed as Admin Seat 1 in Dak Nong in Vietnam (Gia Nghĩa, Gia Nghia, Gia Nghĩa, Nghia Duc, Nghiã Đức, Quang Duc) with a Lattidude : 12.0042300 and Longitude : 107.6907400

 • Ha Tinh, Admin Seat 1 in Ha Tinh

  Ha Tinh is listed as Admin Seat 1 in Ha Tinh in Vietnam (Hà Tĩnh, Ha Thin, Ha Tin, Ha Tinh, Ho-tshin-su, Hà Tĩnh, Hò-tshin-sṳ, Kha Tin, Khatin', Province de Ha Tinh, Province de Hà Tĩnh, ha tiy, ha tyn, hattin, he jing shi, Ха Тин, Хатинь, ها تین, ہا تنہ, ห่าติ๋ญ, 河靜市, 하띤) with a Lattidude : 18.3428200 and Longitude : 105.9056900

 • Haiphong, Admin Seat 1 in Hai Phong

  Haiphong is listed as Admin Seat 1 in Hai Phong in Vietnam (Haiphong, HPH, Hai Phong, Haiphong, Hajfong, Hải Phòng, Khajfon, hai fang shi, haifon, hayfwngh, hi fxng, Хайфон, هايفونغ, ไฮฟอง, ハイフォン, 海防市) with a Lattidude : 20.8648100 and Longitude : 106.6834500

 • Ho Chi Minh City, Admin Seat 1 in Ho Chi Minh City

  Ho Chi Minh City is listed as Admin Seat 1 in Ho Chi Minh City in Vietnam (Ho Chi Minh City, Cathair Ho Chi Minh, Cidade de Ho Chi Minh, Ciudad Ho Chi Minh, HCMC, HCMV, Ho Chi Minh, Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh Ville, Ho Chi Minh-borg, Ho Chi Minh-byen, Ho Chi Minhin kaupunki, Ho Chi Minhstad, Ho Ci Minovo Mesto, Ho Si Minh-var) with a Lattidude : 10.8230200 and Longitude : 106.6296500

 • Hue, Admin Seat 1 in Thua Thien-Hue

  Hue is listed as Admin Seat 1 in Thua Thien-Hue in Vietnam (Huế, Choue, HUI, Hue, Huje, Hujė, Hué, Huế, Khjue, Khjueh, Khue, Sun-fa-su, Sun-fa-sṳ, Thanh pho Hue, Thành phố Huế, fue, hue, hwyh, shun hua, shun hua shi, we, Χουέ, Хуе, Хюе, Хюэ, הואה, هوئه, ہوائے, เว้, ჰუე, フエ, 順化, 順化市, 顺化市, 후에) with a Lattidude : 16.4619000 and Longitude : 107.5954600

 • Hung Yen, Admin Seat 1 in Hung Yen

  Hung Yen is listed as Admin Seat 1 in Hung Yen in Vietnam (Hưng Yên, Hong-Yen, Hung Yen, Hưng Yên) with a Lattidude : 20.6463700 and Longitude : 106.0511200

 • Kon Tum, Admin Seat 1 in Kon Tum

  Kon Tum is listed as Admin Seat 1 in Kon Tum in Vietnam (Kon Tum, Cong Tum, Công Tum, Kon Tum, Tinh Kontum, Tỉnh Kontum) with a Lattidude : 14.3545100 and Longitude : 108.0075900

 • Kwang Binh, Admin Seat 1 in Quang Binh

  Kwang Binh is listed as Admin Seat 1 in Quang Binh in Vietnam (Kwang Binh, Dong Hoi, Dongkhoj, GJong Hoi, Kwang Binh, tong hai shi, Đồng Hới, Донгхой, 同 海 市) with a Lattidude : 17.4688500 and Longitude : 106.6222600

 • Lai Chau, Admin Seat 1 in Lai Chau

  Lai Chau is listed as Admin Seat 1 in Lai Chau in Vietnam (Lai Châu, Lai Chau, Lai Châu, Muang Lay) with a Lattidude : 22.3964400 and Longitude : 103.4582400

 • Lao Cai, Admin Seat 1 in Lao Cai

  Lao Cai is listed as Admin Seat 1 in Lao Cai in Vietnam (Lào Cai, Lao Cai, Lao Cai Lalawigan, Lao Kaj, Lao Kay, Laokai, Laokaj, Laokajus, Lo-kie-su, Lào Cai, Ló-kiê-sṳ, Vilojati Lao Kai, hla wkay, lao jie shi, laokkai, law kayy, layw kay, raokai, Вилояти Лао Каи, Лао Кај, Лаокай, لائو کای, لاو کائی, หล่าวกาย, ラ) with a Lattidude : 22.4855600 and Longitude : 103.9706600

 • Long Xuyen, Admin Seat 1 in An Giang

  Long Xuyen is listed as Admin Seat 1 in An Giang in Vietnam (Long Xuyên, Cholong Xuyen, Chơlong Xuyen, Long Swiyen, Long Xuyen, Long Xuyên, Long-Shuyen) with a Lattidude : 10.3863900 and Longitude : 105.4351800

 • My Tho, Admin Seat 1 in Tien Giang

  My Tho is listed as Admin Seat 1 in Tien Giang in Vietnam (Mỹ Tho, Mitho, My Tho, Mỹ Tho) with a Lattidude : 10.3600400 and Longitude : 106.3599600

 • Nha Trang, Admin Seat 1 in Khanh Hoa

  Nha Trang is listed as Admin Seat 1 in Khanh Hoa in Vietnam (Nha Trang, Gorad Njachang, INhatrang, Kanh-Hoa, NHA, Nacana, Nga-tsong-su, Ngà-tsông-sṳ, Nha Trang, Niacangas, Niačangas, Nja Chang, Njachang, nha tranj, nha trng, nyachan, nyajjang, ya cang, ya zhuang, ya zhuang shi, Ņačana, Ња Чанг, Горад Нячанг, Ня Чан) with a Lattidude : 12.2450700 and Longitude : 109.1943200

 • Phan Rang-Thap Cham, Admin Seat 1 in Ninh Thuan

  Phan Rang-Thap Cham is listed as Admin Seat 1 in Ninh Thuan in Vietnam (Phan Rang-Tháp Chàm, PHA, Phan Rang, Phan Rang- Thap Cham, Phan Rang-Thap Cham, Phan Rang-Tháp Chàm, Phan Ranh) with a Lattidude : 11.5643200 and Longitude : 108.9885800

 • Phan Thiet, Admin Seat 1 in Binh Thuan

  Phan Thiet is listed as Admin Seat 1 in Binh Thuan in Vietnam (Phan Thiết, Fan Thiet, Fant'et, Fanthit, Fantiet, Phan Thiet, Phan Thiết, Phan Tiet, Xa Phan Thiet, pan qie, Фантьет, 潘切) with a Lattidude : 10.9288900 and Longitude : 108.1020800

 • Pleiku, Admin Seat 1 in Gia Lai

  Pleiku is listed as Admin Seat 1 in Gia Lai in Vietnam (Pleiku, Gia Lai, PXU, Play Cu, Play Ku, Plei Cu, Pleiku, Plejku, Plây Cu, Plây Ku, Po-loi-ku, Pô-lòi-kú, Tinh Pleiku, Tỉnh Pleiku, bo lai gu shi, pel yku, plykw, ppeullaeikku, pureiku, Плеику, Плейку, پلیکو, เปล็ยกู, プレイク, 波來古市, 쁠래이꾸) with a Lattidude : 13.9833300 and Longitude : 108.0000000

 • Quang Ngai, Admin Seat 1 in Quang Ngai

  Quang Ngai is listed as Admin Seat 1 in Quang Ngai in Vietnam (Quảng Ngãi, Kang Ngei, Kong-ngi-su, Kuangngaj, Kvang Ngaj, Kwang Ngai, Kóng-ngi-sṳ, Quang Ngai, Quảng Ngãi, Thanh pho Quang Ngai, Thành phố Quảng Ngãi, Vilojati Kuang Ngaj, guang yi shi, kkwang-eung-ai, kuangai, kwang ngay, Вилояти Куанг Нгай, Кванг Нгај,) with a Lattidude : 15.1204700 and Longitude : 108.7923200

 • Qui Nhon, Admin Seat 1 in Binh Dinh

  Qui Nhon is listed as Admin Seat 1 in Binh Dinh in Vietnam (Qui Nhon, Ki N'on, Ki N’on, Kin-hon, Kuinjon, Kwinhon, Qui Nhan, Qui Nhon, Qui Nhơn, Quinn Yan, Quinton, Quy Nhon, Quy Nhơn, UIH, gui ren shi, kku-inyeon, kuinyon, Куинён, クイニョン, 歸仁市, 꾸이년) with a Lattidude : 13.7764800 and Longitude : 109.2236700

 • Rach Gia, Admin Seat 1 in Kien Giang

  Rach Gia is listed as Admin Seat 1 in Kien Giang in Vietnam (Rạch Giá, Gorad Rac'zja, Lit-ka-su, Li̍t-ka-sṳ, Rach Gia, Rach Zhia, Racza, Racža, Rat'zja, Rạch Giá, Zhac Zhja, di shi shi, lagja, racha gya, rakkuza, rch gya, sak sa, Горад Рацьзя, Жаћ Жја, Ратьзя, راچا گیا, رچ گیآ, สักซ้า, ラックザー, 迪石市, 락자) with a Lattidude : 10.0124500 and Longitude : 105.0809100

 • Soc Trang, Admin Seat 1 in Soc Trang

  Soc Trang is listed as Admin Seat 1 in Soc Trang in Vietnam (Sóc Trăng, Khanh Hong, Khanh Hung, Khánh Hưng, Shokchang, Soc Trang, Sok Trang, Sóc Trăng, Шокчанг) with a Lattidude : 9.5999500 and Longitude : 105.9719300

 • Son La, Admin Seat 1 in Son La

  Son La is listed as Admin Seat 1 in Son La in Vietnam (Sơn La, SQH, Son La, Son La Chau, Son Lu, Son-La, Sơn La, Thanh Pho Son La, Thành Phố Sơn La, shan luo shi, Сон-Ла, 山羅市) with a Lattidude : 21.3256000 and Longitude : 103.9188200

 • Tam Ky, Admin Seat 1 in Quang Nam

  Tam Ky is listed as Admin Seat 1 in Quang Nam in Vietnam (Tam Kỳ, Tam Ky, Tam Kỳ, Tanky) with a Lattidude : 15.5736400 and Longitude : 108.4740300

 • Tan An, Admin Seat 1 in Long An

  Tan An is listed as Admin Seat 1 in Long An in Vietnam (Tân An, Tan, Tan Am, Tan An, Tân An, Тан) with a Lattidude : 10.5358900 and Longitude : 106.4136600

 • Tay Ninh, Admin Seat 1 in Tay Ninh

  Tay Ninh is listed as Admin Seat 1 in Tay Ninh in Vietnam (Tây Ninh, Gorad Tehjnin', Tai nin, Tay Ninh, Tehjnin', Tei Nin, Tây Ninh, Vilojati Tej Nin, tainin, tay nynha, tteoinin, xi ning shi, Вилояти Тей Нин, Горад Тэйнінь, Тэйнинь, تای نینها, تاے ننہ, タイニン, 西寧市, 떠이닌) with a Lattidude : 11.3100400 and Longitude : 106.0982800

 • Thanh Hoa, Admin Seat 1 in Thanh Hoa

  Thanh Hoa is listed as Admin Seat 1 in Thanh Hoa in Vietnam (Thanh Hóa, THD, Than" Hoa, Thanh Hoa, Thanh Hóa, Than” Hoa) with a Lattidude : 19.8000000 and Longitude : 105.7666700

 • Thanh Pho Ba Ria, Admin Seat 1 in Ba Ria-Vung Tau

  Thanh Pho Ba Ria is listed as Admin Seat 1 in Ba Ria-Vung Tau in Vietnam (Thành Phố Bà Rịa, Thanh Pho Ba Ria, Thành Phố Bà Rịa) with a Lattidude : 10.4962900 and Longitude : 107.1684100

 • Thanh pho Bac Lieu, Admin Seat 1 in Bac Lieu

  Thanh pho Bac Lieu is listed as Admin Seat 1 in Bac Lieu in Vietnam (Thành phố Bạc Liêu, Bac Lieu, Bac-Lien, Bach Lieu, Bak Lieu, Bạc Liêu, Thanh pho Bac Lieu, Thành phố Bạc Liêu, Vinh Loi, Vĩnh Lợi) with a Lattidude : 9.2941400 and Longitude : 105.7277600

 • Thanh Pho Cao Bang, Admin Seat 1 in Cao Bang

  Thanh Pho Cao Bang is listed as Admin Seat 1 in Cao Bang in Vietnam (Thành Phố Cao Bằng, Cao Bang, Cao Bằng, Cao Pang, Kao Bang, Kao banh, Kaobang, Thanh Pho Cao Bang, Thành Phố Cao Bằng, Каобанг) with a Lattidude : 22.6656800 and Longitude : 106.2578600

 • Thanh Pho Ha Giang, Admin Seat 1 in Ha Giang

  Thanh Pho Ha Giang is listed as Admin Seat 1 in Ha Giang in Vietnam (Thành Phố Hà Giang, Ha Giang, Hà Giang, Thanh Pho Ha Giang, Thành Phố Hà Giang) with a Lattidude : 22.8233300 and Longitude : 104.9835700

 • Thanh Pho Ha Long, Admin Seat 1 in Quang Ninh

  Thanh Pho Ha Long is listed as Admin Seat 1 in Quang Ninh in Vietnam (Thành Phố Hạ Long, Ha Long, Hon Cay, Hon Gai, Hon Gay, Hon Goi, Hong Gai, Honggay, Hạ Long, Hồng Gai, Khalong, Thanh Pho Ha Long, Thành Phố Hạ Long, xia long shi, Халонг, 下龙市) with a Lattidude : 20.9504500 and Longitude : 107.0733600

 • Thanh Pho Hai Duong, Admin Seat 1 in Hai Duong

  Thanh Pho Hai Duong is listed as Admin Seat 1 in Hai Duong in Vietnam (Thành Phố Hải Dương, Hai Doong, Hai Duong, Hai dzung, Hai-Doung, Haidong, Haidöng, Hải Dương, Khajzyong, Thanh Pho Hai Duong, Thành Phố Hải Dương, Хайзыонг) with a Lattidude : 20.9409900 and Longitude : 106.3330200

 • Thanh Pho Hoa Binh, Admin Seat 1 in Hoa Binh

  Thanh Pho Hoa Binh is listed as Admin Seat 1 in Hoa Binh in Vietnam (Thành Phố Hòa Bình, Hao Binh, Hoa Bin, Hoa Binh, Hòa Bình, Thanh Pho Hoa Binh, Thành Phố Hòa Bình) with a Lattidude : 20.8171700 and Longitude : 105.3375900

 • Thanh Pho Lang Son, Admin Seat 1 in Lang Son

  Thanh Pho Lang Son is listed as Admin Seat 1 in Lang Son in Vietnam (Thành Phố Lạng Sơn, Lang Son, Lạng Sơn, Thanh Pho Lang Son, Thành Phố Lạng Sơn) with a Lattidude : 21.8526400 and Longitude : 106.7610100

 • Thanh Pho Nam Dinh, Admin Seat 1 in Nam Dinh

  Thanh Pho Nam Dinh is listed as Admin Seat 1 in Nam Dinh in Vietnam (Thành Phố Nam Định, Nam Din, Nam Dinh, Nam GJinh, Nam Định, Namdin', Thanh Pho Nam Dinh, Thành Phố Nam Định, Намдинь) with a Lattidude : 20.4338900 and Longitude : 106.1772900

 • Thanh Pho Ninh Binh, Admin Seat 1 in Ninh Binh

  Thanh Pho Ninh Binh is listed as Admin Seat 1 in Ninh Binh in Vietnam (Thành Phố Ninh Bình, Nin Bin, Nin' Bin', Ninbinh, Ninh Binh, Ninh Bình, Thanh Pho Ninh Binh, Thành Phố Ninh Bình, Нинь Бинь) with a Lattidude : 20.2580900 and Longitude : 105.9796500

 • Thanh Pho Phu Ly, Admin Seat 1 in Ha Nam

  Thanh Pho Phu Ly is listed as Admin Seat 1 in Ha Nam in Vietnam (Thành Phố Phủ Lý, Fu Li, Ha-Nam, Phu Ly, Phu-li, Phủ Lý, Thanh Pho Phu Ly, Thành Phố Phủ Lý) with a Lattidude : 20.5453100 and Longitude : 105.9122100