Mountain in Romania

We found 220 maps for Mountain in Romania

 • Baita, Mountain in Bihor

  Baita is listed as Mountain in Bihor in Romania (Băiţa, ) with a Lattidude : 46.6833300 and Longitude : 22.6000000

 • Balca Roseni, Mountain in Neamt

  Balca Roseni is listed as Mountain in Neamt in Romania (Bâlca Roşeni, Balca Roseni, Bilca Roseni, Bâlca Roşeni, Bîlca Roşeni) with a Lattidude : 47.0833300 and Longitude : 25.9333300

 • Bertina Mica, Mountain in Caras-Severin

  Bertina Mica is listed as Mountain in Caras-Severin in Romania (Bertina Mică, ) with a Lattidude : 44.7475000 and Longitude : 22.0819400

 • Berzauca, Mountain in Caras-Severin

  Berzauca is listed as Mountain in Caras-Severin in Romania (Berzauca, ) with a Lattidude : 44.7969400 and Longitude : 22.1722200

 • Bihor, Mountain in Bihor

  Bihor is listed as Mountain in Bihor in Romania (Bihor, ) with a Lattidude : 46.4500000 and Longitude : 22.6833300

 • Bota Mare, Mountain in Buzau

  Bota Mare is listed as Mountain in Buzau in Romania (Bota Mare, Bota, Bota Mare) with a Lattidude : 45.6166700 and Longitude : 26.2166700

 • Botu Talvei, Mountain in Caras-Severin

  Botu Talvei is listed as Mountain in Caras-Severin in Romania (Botu Tâlvei, ) with a Lattidude : 44.8305600 and Longitude : 21.9611100

 • Breaza, Mountain in Maramures

  Breaza is listed as Mountain in Maramures in Romania (Breaza, ) with a Lattidude : 47.3666700 and Longitude : 24.0333300

 • Budac, Mountain in Neamt

  Budac is listed as Mountain in Neamt in Romania (Budac, Budac, Munte Budacul, Muntele Budacu) with a Lattidude : 47.1166700 and Longitude : 25.6833300

 • Cacica, Mountain in Suceava

  Cacica is listed as Mountain in Suceava in Romania (Cacica, ) with a Lattidude : 47.6166700 and Longitude : 25.8833300

 • Candrelu, Mountain in Sibiu

  Candrelu is listed as Mountain in Sibiu in Romania (Cândrelu, Candrelul, Cindrelu, Cândrelul, Cîndrelu, Varful Cindrelul, Vârful Cindrelul) with a Lattidude : 45.5833300 and Longitude : 23.8000000

 • Capra, Mountain in Hunedoara

  Capra is listed as Mountain in Hunedoara in Romania (Capra, ) with a Lattidude : 45.4333300 and Longitude : 23.5666700

 • Caraiman, Mountain in Prahova

  Caraiman is listed as Mountain in Prahova in Romania (Caraiman, Caraiman, Caraimanul, Coraimannl) with a Lattidude : 45.4333300 and Longitude : 25.4666700

 • Carligati, Mountain in Bihor

  Carligati is listed as Mountain in Bihor in Romania (Cârligaţi, Cirligati, Cîrligaţi, Varf Carligati, Vârf Cârligaţi) with a Lattidude : 46.6333300 and Longitude : 22.6666700

 • Ceahlau, Mountain in Neamt

  Ceahlau is listed as Mountain in Neamt in Romania (Ceahlău, Ceahlau, Ceahlău, Muntele Ceahlaul, Muntele Ceahlăul, Muntele Ciahlau, Muntele Ciahlău) with a Lattidude : 46.9833300 and Longitude : 25.9333300

 • Certegul suruni, Mountain in Caras-Severin

  Certegul suruni is listed as Mountain in Caras-Severin in Romania (Certegul suruni, ) with a Lattidude : 44.8194400 and Longitude : 22.1788900

 • Ciarcanul, Mountain in Maramures

  Ciarcanul is listed as Mountain in Maramures in Romania (Ciarcănul, Cearcanul, Cearcănul, Ciarcanul, Ciarcănul) with a Lattidude : 47.6500000 and Longitude : 24.8333300

 • Cioaca Pamnelor, Mountain in Caras-Severin

  Cioaca Pamnelor is listed as Mountain in Caras-Severin in Romania (Cioaca Pamnelor, ) with a Lattidude : 44.8030600 and Longitude : 22.1563900

 • Ciuc, Mountain in Covasna

  Ciuc is listed as Mountain in Covasna in Romania (Ciuc, Ciuc, Kakuk) with a Lattidude : 46.2166700 and Longitude : 25.7500000

 • Ciucas, Mountain in Brasov

  Ciucas is listed as Mountain in Brasov in Romania (Ciucaş, Ciucas, Ciucasul, Ciucaş, Ciucaşul) with a Lattidude : 45.5166700 and Longitude : 25.9166700

 • Dealul Barbatestilor, Mountain in Valcea

  Dealul Barbatestilor is listed as Mountain in Valcea in Romania (Dealul Bărbăteştilor, ) with a Lattidude : 45.1666700 and Longitude : 24.1000000

 • Dealul Bodestilor, Mountain in Valcea

  Dealul Bodestilor is listed as Mountain in Valcea in Romania (Dealul Bodeştilor, ) with a Lattidude : 45.1500000 and Longitude : 24.1000000

 • Dealul Bunila, Mountain in Hunedoara

  Dealul Bunila is listed as Mountain in Hunedoara in Romania (Dealul Bunila, ) with a Lattidude : 45.6833300 and Longitude : 22.6666700

 • Dealul Campii, Mountain in Hunedoara

  Dealul Campii is listed as Mountain in Hunedoara in Romania (Dealul Câmpii, Dealul Campii, Dealul Cimpii, Dealul Câmpii, Dealul Cîmpii) with a Lattidude : 45.4500000 and Longitude : 23.5166700